นำชุดไทยไปแสดงในงาน Expo’70

นำชุดไทยไปแสดงในงาน Expo’70 

ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนางสาวไทย 3 สมัย เช่น คุณอาภัสรา หงสกุล, คุณวารุณี แสงศิรินาวิน, คุณอาภัณตรี ประยุทธเสนีย์ และคุณภัทราวดี มีชูธน, อ.อุบลวนา วิเศษศิริ (มีนาคม-สิงหาคม พ.ศ.2513)

Back to Top