หลักสูตรที่ 2 การตัดเย็บกระโปรง ระดับ2
หลักสูตรที่ 2 การตัดเย็บกระโปรงระดับ 2 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง เฉลี่ยวันละ 6 ชั่วโมง เรียน 5 ครั้ง

1. นร.ต้องผ่านการเรียนหลักสูตรที่ 1 การตัดเย็บกระโปรงก่อนเพื่อนำไปปูพื้นฐานในหลักสูตรนี้
2. ในส่วนของเนื้อหา ได้แบบแพทเทิร์นที่ยากขึ้น 
3. ได้ตัดเย็บชิ้นงาน 1 ชิ้น ภายในระยะเวลา 3 - 5 วัน

เวลาเรียน = รอบ 1 จันทร์ - พุธ - ศุกร์
                รอบ 2 เสาร์ - อาทิตย์
                รอบ 3 เฉพาะอาทิตย์


Back to Top