หลักสูตรที่ 4 การตัดเย็บเสื้อ ระดับ2
หลักสูตรที่ 4 การตัดเย็บเสื้อระดับ2 ระยะเวลา 30ชั่วโมง เรียน 5 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 6 ชั่วโมง

1. นร.ต้องผ่านการเรียนหลักสูตรที่ 3 การตัดเย็บเสื้อ เพื่อเรียนรู้ในเรื่องพื้นฐานของเสื้อก่อน

2. ในหลักสูตรนี้นร. จะได้เรื่องของปก และแขนที่ยากขึ้น

3. นร.ได้ชิ้นงาน 1 ชิ้น

เวลาเรียน = รอบ 1 จันทร์ - พุธ - ศุกร์

                รอบ 2 เสาร์ - อาทิตย์

                รอบ 3 เฉพาะอาทิตย์


Back to Top