หลักสูตรที่ 5 การตัดเย็บเสื้อ ระดับ 3
หลักสูตรที่ 5 การตัดเย็บเสื้อ ระดับ 3 ระยะเวลา 30 ช.ม. 5 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 6 ช.ม.

1. นร.ต้องผ่านการเรียนหลักสูตรที่ 3 และหลักสูตรที่ 4 ก่อน การเรียนเนื้อหาในหลักสูตรนี้

2. เนื้อหาในวิชานี้จะได้รายละเอียด แบบแขนและปกที่ระเอียด เพื่อฝึกความเชี่ยวชาญด้านเสื้อโดยเฉพาะ

3. ตัดเย็บชิ้นงาน 1 ชิ้นงาน

เวลาเรียน = รอบ 1 จันทร์ - พุธ - ศุกร์

                รอบ 2 เสาร์ - อาทิตย์

                รอบ 3 เฉพาะอาทิตย์
Back to Top