หลักสูตรที่ 7 การตัดเย็บกางเกง ระดับ 2
หลักสูตรที่ 7 การตัดเย็บกางเกง ระดับ 2 ระยะเวลา 30 ช.ม. 5 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 6 ช.ม.
 

1. นร. ต้องผ่านการเรียนหลักสูตรที่ 6 การตัดเย็บกางเกงก่อน 

2. ในหลักสูตรนี้ นร. จะได้แบบแพทเทริ์นที่ยากขึ้น เพื่อฝึกความเชี่ยวชาญด้านกางเกง

3. ตัดเย็บชิ้นงาน 1 ชิ้นงาน

เวลาเรียน = รอบ 1 จันทร์ - พุธ - ศุกร์

                รอบ 2 เสาร์ - อาทิตย์

                รอบ 3 เฉพาะอาทิตย์


Back to Top