เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการกลุ่มอาชีพ
 
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการกลุ่มอาชีพ เพื่อจัดทำหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนนอกระบบ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หลักสูตรวิชาการตัดเย็บเสื้อผ้าสุนัข ระหว่างวันที่ 9 - 11 มี.ค.59 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
Back to Top