หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐาน หรือผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานการตัดเย็บที่ถูกต้อง พร้อมทั้งสร้างแพทเทิร์นขนาดมาตรฐาน เรียนจบแล้วนำไปปฏิบัติใช้งานได้จริง และได้รับใบรับรองเมื่อสำเร็จหลักสูตร

 

จุดมุ่งหมาย Objectives and Goals

สามารถสร้างแพทเทิร์นเสื้อและตัดเย็บตามขนาดที่กำหนดให้ได้ เข้าใจวิธีการและขั้นตอนการวัด การปรับแบบ ตัวตลอดจนการตัดเย็บ รวมถึงการใช้จักร

 

30 Hrs. / 30 Days

 

ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ

วิธีการวัดตัว

การสร้างแพทเทิร์นเสื้อขนาดมาตรฐาน

การสร้างแพทเทิร์นปกเสื้อ (Flat Collars)

การสร้างแพทเทิร์นแขนเสื้อขนาดมาตรฐาน

การเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับแบบ

วิธีการวางแบบตัด เรียนรู้เรื่องความสำคัญของเกรนผ้า

การทำเครื่องหมายลงบนผ้า  การเผื่อตะเข็บ วิธีตัดผ้า

วิธีการใช้จักรเย็บผ้า

ปฏิบัติการเย็บผ้า

เรียนรู้เทคนิคการตัดเย็บแบบ Couture Sewing Techniques

การเก็บรายละเอียดของเสื้อ การทำรังดุม การติดกระดุม