เรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บชุดเดรส โดยเน้นถึงการทำปกและกระโปรงในแบบที่ซับซ้อนตามแฟชั่น ทำให้เกิดชุดเดรสต่างๆหลากหลาย ผู้เรียนสามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแพทเทิร์น โดยคำนึงถึงความน่าสนใจและแนวคิดที่แปลกใหม่เป็นสำคัญ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจตัดเย็บเสื้อผ้าในแนวทางใหม่แต่ยังคงมาตรฐานที่ดีของแพทเทิร์นไว้

 

จุดมุ่งหมาย (Objectives and Goals)


เรียนรู้เรื่องการสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บชุดเดรสเพื่อสร้างความแตกต่าง และเพิ่มความเชี่ยวชาญให้มากขึ้นและ สามารถปรับใช้ เพื่อการแก้ไขปัญหารูปร่างของผู้สวมใส่ได้

 

72 Hrs. / 12 Days (6 hrs./day)

 

ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ
ลักษณะของรูปร่าง และวิธีการวัดตัว
การสร้างแพทเทิร์นชุดเดรสขนาดมาตรฐาน
เรียนรู้เรื่องประเภทของแขนเสื้อ
การสร้างแพทเทิร์นแขนเสื้อ และปรับแบบแขนเสื้อ เป็นแบบต่างๆ
เรียนรู้เรื่องประเภทของปกเสื้อ
การสร้างแบบปกเสื้อ และ การปรับแบบปกเสื้อเป็นแบบต่างๆ
เรียนรู้เรื่องประเภทของชุดเดรส
การปรับแบบชุดเดรส เพื่อให้ได้ชุดเดรสแบบหลากหลาย
การเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับแบบ
วิธีการวางแบบตัด เรียนรู้เรื่องความสำคัญของเกรนผ้า
การทำเครื่องหมายลงบนผ้า การเผื่อตะเข็บ และวิธีตัดผ้าตัวนอก และซับใน
วิธีการใช้จักรเย็บผ้า
ปฏิบัติการเย็บผ้า
เรียนรู้เทคนิคการตัดเย็บแบบ Couture Sewing Techniques
การเก็บรายละเอียดของชุดเดรส
การเย็บประกอบซับในกับชุดเดรส การติดซิป
การติดเครื่องเกาะเกี่ยว