เรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บชุดเดรส วิธีการย้ายเกล็ดแบบต่าง ๆ และความสำคัญของการย้ายเกล็ด การปรับแบบแขนเสื้อ การปรับแบบชุดเดรส

 

จุดมุ่งหมาย Objectives and Goals


เรียนรู้วัสดุที่ใช้ในการตัดเย็บ การใช้จักร เทคนิคการวัดตัว การคำนวณผ้า การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับแบบ การทำแพทเทิร์นชุดเดรสพื้นฐาน เทคนิคการทำซับใน (Lining) การปรับแบบและปรับขนาด เพื่อให้เหมาะสมกับรูปร่างของผู้สวมใส่และสามารถทำแพทเทิร์นตัดชุดเดรสได้ตามต้องการ

 

42 Hrs. / 7 Days (6 hrs./day)

 

ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ
ลักษณะของรูปร่าง และวิธีการวัดขนาดตัว

การสร้างแพทเทิร์นชุดเดรสขนาดมาตรฐาน
การสร้างแพทเทิร์นแขนเสื้อ และปรับแบบแขนเสื้อ
การปรับแบบชุดเดรส เพื่อให้ได้ชุดเดรสแบบหลากหลาย
การเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับแบบ
วิธีการวางแบบตัด เรียนรู้เรื่องความสำคัญของเกรนผ้า
การทำเครื่องหมายลงบนผ้า การเผื่อตะเข็บ และวิธีตัดผ้าตัวนอก และซับใน
วิธีการใช้จักรเย็บผ้า
ปฏิบัติการเย็บผ้า
เรียนรู้เทคนิคการตัดเย็บแบบ Couture Sewing Techniques
การเก็บรายละเอียดของชุดเดรส
การเย็บประกอบซับในกับชุดเดรส การติดซิป
การติดเครื่องเกาะเกี่ยว