หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะมีความเชี่ยวชาญสามารถทำเสื้อผ้าได้และประยุกต์กับธุรกิจเสื้อผ้าได้ทุกประเภท เรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บเสื้อ, กระโปรง, กางเกง, เดรส, เสื้อสูท- เสื้อคลุมฤดูหนาว (Coat), ชุดวิวาห์ราตรี และชุดไทยพระราชนิยมชั้นสูง โรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลมามากกว่า 60 ปี โดยมีรางวัลชนะเลิศประกวดชุดประจำชาติ (ชุดไทยและชุดราตรี) ในเวทีนางงามจักรวาล (Miss Universe) พ.ศ.2531 โดยคุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ซี่งดีไซน์เนอร์ชื่อดังระดับโลก Valentino ได้วิจารณ์ชุดนี้ว่า “ชุดดูสวยที่ฝีมือปัก และ Draping ดูก็รู้ว่าใช้ฝีมือ” ซึ่งศาสตร์เหล่านี้ได้ถูกนำมาถ่ายทอดให้นักเรียนของระพี จากรุ่นสู่รุ่น

 

จุดมุ่งหมาย Objectives and Goals

เรียนรู้เทคนิคการวัดตัว, เรียนรู้ชนิดของผ้าและการคำนวณผ้า, การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับแบบ, เทคนิคการทำเสื้อลูกไม้ (Seaming Lace To Lace & Seaming Lace To Fabric) การทำ Draping Techniques แบบต่างๆ, การทำแพทเทิร์นและตัดเย็บแบบ Couture Sewing Techniques ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงของเสื้อ, กระโปรง, กางเกง, เดรส, เสื้อสูท-เสื้อคลุมฤดูหนาว 2 ด้าน (Coat), ชุดวิวาห์ราตรี และชุดไทยพระราชนิยมชั้นสูงตามประเพณีนิยม การปรับแบบและขนาด (Grading) เพื่อให้เหมาะสมกับรูปร่างของผู้สวมใส่ และสามารถตัดเย็บ ได้ตามต้องการ

 

720 Hours.  / 120 days  (6hrs./day)

ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ

ลักษณะของรูปร่าง และวิธีการวัดตัว

การสร้างแพทเทิร์นเสื้อ

การสร้างแพทเทิร์นกระโปรง

การสร้างแพทเทิร์นกางเกง

การสร้างแพทเทิร์นชุดเดรส

การสร้างแทพเทิร์นชุดวิวาห์ – ราตรี แบบต่างๆ

การสร้างแพทเทิร์นชุดไทยพระราชนิยม

เทคนิคการทำเสื้อบนหุ่น (Draping Techniques)
และเรียนรู้ชนิดของการ Draping แบบต่างๆ

เทคนิคการปรับแบบแพทเทิร์นให้เหมาะกับรูปร่างผู้สวมใส่

การเรียนรู้และสามารถเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับแบบ

วิธีเทคนิคและวิธีการวางแบบตัด เสื้อ กระโปรง กางเกง ชุดเดรส เสื้อสูท-โค้ทสตรี ชุดวิวาห์-ราตรี และชุดไทยพระราชนิยม

เรียนรู้เรื่องความสำคัญของเกรนผ้า และสามารถนำไปปรับใช้ให้เสื้อผ้าเกิดความแตกต่าง

เทคนิคการทำเครื่องหมายลงบนผ้า  การเผื่อตะเข็บ และวิธีตัดผ้าตัวนอก และซับใน

เรียนรู้เทคนิค และ วิธีการเย็บตะเข็บผ้าลูกไม้

เรียนรู้วิธีการทำสุ่ม

เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่นำมาปรับใช้กับแบบ

วิธีการใช้จักรเย็บผ้า

ปฏิบัติการเย็บผ้า

เรียนรู้เทคนิคการตัดเย็บแบบ Couture Sewing Techniques ทุกขั้นตอน

การเก็บรายละเอียดของเสื้อผ้า