สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบชุดไทยไว้ทั้งสิ้น 8 แบบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ตั้งชื่อเรียกชุดต่างๆ ตามพระตำหนักและพระที่นั่ง การตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมชั้นสูงตามประเพณีนิยมนี้ โรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลมามากกว่า 60 ปีโดยมีรางวัลชนะเลิศประกวดชุดประจำชาติ (ชุดไทย) นางงามจักรวาล (Miss Universe) พ.ศ. 2531 โดยคุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ซี่งดีไซน์เนอร์ชื่อดังระดับโลก Valentino ได้วิจารณ์ชุดนี้ว่า “ชุดดูสวยที่ฝีมือปัก และDraping ดูก็รู้ว่าใช้ฝีมือ” ซึ่งศาสตร์เหล่านี้ได้นำมาถ่ายทอดให้นักเรียนของระพี
จุดมุ่งหมาย Objectives and Goals
นักเรียนมีความรู้การในสร้างแพทเทิร์นเสื้อไทยแบบต่างๆ, ผ้าถุงป้าย และ ผ้าจีบหน้านางมีความสามารถในการประกอบและตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบ ได้แก่ ไทยเรือนต้น, ไทยจิตรลดา, ไทยอมรินทร์, ไทยบรมพิมาน, ไทยจักรี, ไทยดุสิต, ไทยจักรพรรดิ และไทยศิวาลัย
120 Hrs. / 20 Days
เรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นเสื้อไทยแบบต่างๆ เรียนรู้ลักษณะของชุดไทยพระราชนิยม เรียนรู้ชนิดของผ้าและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บและวิธีคำนวณผ้า – การสร้างแพทเทิร์นผ้าถุงป้าย – การสร้างแพทเทิร์นผ้าถุงจีบหน้านาง – การทำจีบชายพก – เทคนิคการแยกเกล็ด การทำผ้าจีบหน้านางแบบดั้งเดิม และ แบบประยุกต์ – เทคนิคการปูผ้ารองในชนิดต่างๆ – เทคนิคพิเศษการวางผ้าแบบดั้งเดิม – ขั้นตอนการเย็บผ้าจีบหน้านาง (Couture Sewing Techniques) – การจับเดรปหน้านาง บนหุ่น (Draping Techniques) – เทคนิคการเย็บประกบตัวนอก + ซับใน (Lining) – การสร้างแพทเทิร์นเสื้อไม่มีแขน เสื้อไทยดุสิต (คอกระเช้า) เสื้อไทยจักรี (แขนนางชี – การสร้างแพทเทิร์นเสื้อมีแขน เสื้อมีแขน 4 ส่วน ติดซิปผ่าหลัง คอตั้ง – เสื้อไทยบรมพิมาน – การสร้างแพทเทิร์นเสื้อ เสื้อมีแขน 4 ส่วน คอตั้งติดกระดุมผ่าหน้า – เสื้อไทยอัมรินทร์, ไทยจิตรลดา – การสร้างแพทเทิร์นเสื้อมีแขน 3 ส่วนคอตั้ง – เสื้อไทยเรือนต้น – เทคนิคการสร้างแพทเทิร์นโครงแขนเสื้อไทยพิเศษ – เทคนิคการปูผ้ากาว ผ้ารองในเพื่อปรับเสริมให้เหมาะสมกับสรีระของผู้สวมใส่ การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับแบบ เทคนิคการทำเครื่องหมายลงบนผ้า การเผื่อตะเข็บ และวิธีตัดผ้าตัวนอก และซับใน วิธีการใช้จักรเย็บผ้า ปฏิบัติการเย็บผ้า เรียนรู้เทคนิคการตัดเย็บแบบ Couture Sewing Techniques การเก็บรายละเอียดของชุดไทย