หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ เทคนิคการตัดเย็บชุดราตรีในยุคปัจจุบัน โดยคงไว้ซึ่งศาสตร์แห่งการแก้ไขแพทเทิร์นให้เหมาะสมพอดีกับรูปร่างของผู้สวมใส่ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการตัดเย็บชุดวิวาห์ราตรี โรงเรียนสอนตัดเสื้อระพีมีชื่อเสียงยาวนานมากกว่า 60 ปี ได้นำองค์ความรู้ทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ มาถ่ายทอดสู่นักเรียน


จุดมุ่งหมาย Objectives and Goals

เรียนรู้การสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บชุดวิวาห์ราตรีแบบ A-Line, Balloon, Trumpet, Godets and Mermaid เทคนิคการทำเสื้อบนหุ่น Draping Technique และเรียนรู้ประเภทของ Draping , เทคนิคการเย็บประกอบลูกไม้ (Seaming Lace to Fabric, Seaming Lace to Lace)


120 Hrs. / 20 Days (6 hrs./day)

ชนิดและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บ
ลักษณะของรูปร่าง และวิธีการวัดตัว
การสร้างแพทเทิร์นชุดราตรีขนาดมาตรฐาน
การปรับแบบชุดราตรีขนาดมาตรฐานเป็นแบบต่างๆ
การเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับแบบ
เรียนรู้การทำเสื้อบนหุ่น Draping Technqiue
วิธีการวางแบบตัด เรียนรู้เรื่องความสำคัญของเกรนผ้า
การใช้ผ้ารองใน การทำซับใน
เทคนิคการทำเครื่องหมายลงบนผ้า การเผื่อตะเข็บ และวิธีตัดผ้าตัวนอก และซับใน
เรียนรู้เทคนิค และ วิธีการเย็บตะเข็บผ้าลูกไม้
เรียนรู้วิธีการทำสุ่ม
เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่นำมาใช้กับชุดราตรีในยุคปัจจุบัน
วิธีการใช้จักรเย็บผ้า
ปฏิบัติการเย็บผ้า
เรียนรู้เทคนิคการตัดเย็บแบบ Couture Sewing Techniques
การเก็บรายละเอียดของชุดราตรี